Sveriges blodiga födelse

MRA 2007-01-20

 

Att Sverige är känt som en av världens fredligaste nationer framstår som ett skämt när man läser historieböckerna.

Hur gick det till när riket Sverige formades, i tider då stridslarmet låg öronbedövande över slagfälten och långskeppen klöv världens hav.

 

Sverige har alltid varit ett upproriskt land.

Detta är något som folkhemmets barn inte känner till så mycket om.

 

Visst ägnas det några sidor i skolböckerna om Engelbrekt, Nils Dackefejden, upproren i Dalarna och kanske något om inbördeskrigen i Sverige.

Men framför allt ses Sverige som ett enat land bebott av ett lydigt och snällt folk som rättat sig efter lagarna och snällt underkastat sig de kungliga pålagorna.

Så var det inte allt i verkligheten…

 

Det finns tusentals väpnade uppror i den svenska historien.

 

Det kunde vara små, stora, kloka, vansinniga, onda eller goda uppror men varför hör vi inte talas om dessa?

 

-Självklart är det för att vi svenskar idag väljer att se oss som fredsmäklare och förnuftiga människor men inte minst för att upproren krossades på det allra blodigaste sätt varpå segraren slog sig ner i en länsstol och skrev sina memoarer.

 

Förlorarna däremot, vars lemlästade lik dumpades på någon avskrädeshög efter att kanske först ha steglats och skändats fick aldrig tillfälle att berätta sina versioner och synsätt på upproret.

 

Därför är tex Gustav Vasas uppror, 1809 års militärkupp, och vissa uppror mot ”dansken” kända.

 

Vem känner till legenden om trälen Tunne som likt en svensk Spartacus samlade mängder av livegna och tog till vapen mot överheten?

Enligt folkberättelserna drabbade trälkrigarna samman med svearnas kung Egils armé hela åtta gånger och vid varje drabbning stod Tunne som segrare.

 

Inte förrän kung Egil sökt hjälp hos den danske kungen kunde revolten slutligen krossas.

Hur gick det då för trälarnas anförare Tunne?

-Han slogs ihjäl och krossades offentligt precis som många andra upprorsmän.

 

 

Vår viktiga historia

 

De gamla upproren har påverkat oss mer än vi tror.

Det var trots allt på den historiska tidens dimhöljda slagfält som konungariket Sverige bildades.

Det var här som fängslande berättelser om förtryck, mord, ond bråd död och rättvisa skapades.

 

Här finns starka personer och personligheter från alla samhällsgrupper, alla med ett facinerande levnadsöde eller personliga historia.

 

Historien styrs av många krafter; hämnd, makthunger, pengatörst, religion och tradition.

Men individerna såväl kung som bonde påverkade också historien.

 

Det finns även en annan stor påverkan och kraft på historians skeende, nämligen slumpen.

Skåne kunde lika gärna förblivit danskt om snapphanarna segrat.

 

Västergötland och Gotland var nära att bilda egna riken och vad hade egentligen hänt om de asatroende stormännen lyckats segra över de tidiga kristna småkungarna?

Hade de asatroende enat sig hade kristendomen kanske fått väntas i några hundra år…

(Götarna var det sista nordiska asatroende folket och de norska kungarna ansåg att götarna var barbarer och fortfarande satt och slickade de blodiga blotskålarna.)

 

Vikingarna erkände inga gränser, sjöfarande hövdingar rörde sig fritt över haven och ingrep mer än gärna i grannländernas maktstrider, så till den milda grad att tex Ryssland bildades med en sveakonung på tronen.

London löd under 30 år de danska vikingarna som erövrat staden.

Vikingatidens Svearike var löst sammanhållet och i periodens uppror och inbördeskrig var andra folk och stammar tex skåningar, göter, finnar, finnvedingar, halläningar och norrmän också inblandade i dessa strider.

Alla stred de i det område vi idag kallar för Sverige.

 

Tänk om Nils Dackes småländska bönder segrat över kung Gustavs tyska och svenska knektar?

Dackeupproret är faktiskt ett av få renodlade bonduppror i svensk historia.

 

I de flesta andra uppror kämpar bönder, stormän och adelsmän på samma sida.

Detta gäller särskilt på medeltiden då samhällsgrupperna var mindre definitiva.

En framgångsrik bonde kunde bli frälseman och gamla stormannaätter kunde plötsligt falla ner i armod, fattigdom eller utrotning av rivaliserande.

Det var obarmhärtiga tider och många motståndare höggs helt sonika ner och slaktades.

 

Många upprorsmän kämpade för att få vara svenska, andra för att slippa att inlemmas i konungariket Sverige.

Till de sistnämnda hör texinvånarna i Kurland (dagens västra del av Lettland).

 

De besegrades av svearna och låg under deras välde och beskattades hårt i många år.

På 850-talet gjorde de uppror och kastade ut svearna.

Kung Olaf samlade då sina krigare och bildade en flotta som de angrep Kurerna med för att återta landet, sedan var det Esterna som gjorde samma sak mot de svenska ockupanterna.

Den svenske kung Johan Sverkersson valde att fly från Estland men lämnade kvar sin jarl Karl Döve och biskopen Nils från Linköping.

 

Dessa förskansade sig med sina soldater och krigare i borgen LEAL mitt på den estniska västkusten och höll ut till dess en sveaflotta kom dem till räddning.

Detta är en av orsakerna till att många balter idag känner band med finnar och svenskar.

Att sedan många på 1700-1900-talet från tex ”Gammelsvenskby” i Ukraina kom att bli deporterade till Baltikum samt även flyttade dit stärkte tillhörigheten och bevarade det sveska språket. (Svenska, lik 16-1700-tals svenska)

Det svenska språket finns fortfarande kvar bland vissa äldre på vissa platser i dessa länder.

 

Apropå snapphanarna, detta var inte bara skånska allmogen utan i själva verket från början förband / trupper som till stor del bestod av danska soldater som sattes upp av danska staten.

Det var egentligen soldater i ett krig mot den svenske kungen Karl XI som bevakade sina landvinningar från Roskilde-freden år 1658.

Att sedan den svenska armén sög ut allmogen och de skånska böndernas gårdar, gjorde inte svenskarna populärare.

 

Allt eftersom tiden gick blev många skåningar snapphanar vilket gjorde att svenskarna tog i med hårdare handskar och snart urartade konflikten till en blodig konflikt i den svenska blodiga historien.

 

Dalarnas folk har många gånger varit på marsch mot Stockholm för att göra upp med kungen och makteliten, så sent som 1743 marscherade de mot Stockholm.

 

Idag ser man TV-såpor som inte verkar ha något slut och där det händer de mest otroliga saker.

Detta är dock ingenting om man jämför med Sverige i början på 1500-talet.

 

Sveriges ”hetaste stridstuppar” finner man utan tvekan i Magnus Ladulås tre bortskämda söner.

Sällan har bröder hatat varandra så intensivt och öppet.

 

Birger, Erik och Valdemar krigade och mördade så mellan varandra att en av de större inrikeskonflikter i Sverige kom till stånd där svenska stormän, bönder, legoknektar fanns med på alla sidor.

 

Brödrafejden kom även att bli en internationell storpolitik när den danske kungen som upprörts av behandlingen av Birger under den så kallade ”Håtunaleken” förklarade Sverige krig.

 

Sverige var illa rustat och tvingades hyra in tyska legoknektar men dessa visade sig vara mer intresserade av att plundra östgötska bönder än att döda danskar.

Bönderna i Östergötland beväpnade sig och gjorde uppror, liksom gotlänningarna, tätt följda av smålänningarna.

Frågan är om någon tid i Sveriges historia har varit så turbulent som just denna.

 

Jag rekommenderar Er att läsa någon bok om just Håtunaleken och brödernas kamp om att förgöra varandra, sällan överträffar väl verkligheten dikten, men här finns det inga gränser på mord, svek och lögner.

 

+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+00+0+0+0+0+0+0+

 

 

Svenska flaggan

 

Svenska flaggan är världens näst äldsta flagga efter danskarnas "Dannebrogen"

Den svenska flaggan har sitt ursprung i ett medeltida så kallat korsbaner av samma typ som kontinentala härskare förde med sig från det tredje korståget vid 1100-talets slut.

Dessa fördes parallellt med vapenbaneren.

Dessa tecken var värdighetstecken och hade släktskap med riksregalierna.

 

Vapenbaneret var strikt knutet och buret av härskaren emedan korsbaneret bars av personer i hans närhet och visade på så vis att de utövade härskarens makt som krigsbefäl eller på annat sätt som utövare av härskarens makt mot ”fienden”.

Kungens vapenbaner hänger fortfarande med i Sverige som riksbaner.

(Se på kungens bil eller vid högtidliga tillfällen och cermonier.)

Kungens korsbaner har blivit till vår flagga men har så sent som först på 1620-talet kommit att få den betydelse som den har idag.

Ännu i slutet av 1800-talet var de ännu många svenskar som inte ens sett någon svensk flagga eftersom man inte hade privata flaggor. När Norge och Sverige ingick i unionen 1814 kom en ny flagga (1844) som kallades för "sillsallaten" (se nedre bilden). När unionen upplöstes 1905 blev det en statussymbol att äga en egen flaggstång med flagga eftersom man ville visa sitt stöd för Sverige. Vid unionsupplösningen togs Norges infällda flagga bort och från den dagen ser flaggan ut som den gör idag. Året därpå (1906) kom den första "flagglagen" som beskrev precis hur flaggan skulle se ut när det gällde hur blå och gul den skulle vara och hur korset skulle se ut.
1982 kom en ny flagglag och sedan dess är det inte längre straffbart att hissa flaggan på fel tider eller att glömma att ta ner den!

 

Svenska Flaggans Dag

 

År 1893 hade Arthur Hazelius en stor vårfest på skansen i Stockholm.

Den pågick i 4 dagar och avslutades den 6 juni med ”en nationalfest tillfirande av våra svenska minnen”.

Men det skulle dröja ända till 1916 innan ”Bestyrelsen för Svenska flaggans Dag” bildades  med syfte att den 6 juni samla folket till ”en fullkomligt opolitisk hyllning för fosterlandet med flaggan som symbol”.

Dessa festligheter har alltså sedan dess fortsatt varje år även om stiftarna inte hade någon tanke med att det skulle bli en nationaldag.

Det var först 1982 som det blev Sveriges officiella nationaldag.

 

Varför den 6 juni?

 #  Den 6/6, år 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung.

Den 6/6, år 1809 tecknades den regeringsform som än idag i vissa delar gäller.

 

 

Du gamla du fria…

Dikten skrevs av fornforskaren Richard Dybeck (1811-1877) till en folkmelodi från Västmanland.

Sången framfördes för första gången offentligt år 1844 men fick sin karaktär av patriotisk folksång kring sekelskiftet.

Den har dock aldrig officiellt antagits som nationalsång

 

 

Kungssången

-Ur Svenska djup… en dikt av C V A Strandberg.

Skandinavismens första skald som använde namn-psedonymen  Talis Qualis.

Tonsatt av O Lindblad år 1844.

Sjungen för första gången i Lund 5 december 1844.

Universitetet firade då Oscar I:s trontillträde.

 

 

De 5 riksregalierna

*  Erik XIV:s riksäpple från 1541

*  Erik XIV:s riksnyckel från 1561

*  Erik XIV:s spira  från 1561

*  Erik XIV:s krona från 1561

*  Rikssvärdet från 1541  (Gustav Vasa)

 

 

Det är alltså inte så länge sedan nationaldag och flaggan kom till.

 

-Skulle vi fråga Einars farmors mamma Beata Nilsdotter som dog 1929 i Risdal så skulle hon kanske tycka att det var ”moderna påfund”…Förmodligen såg hon Sveriges Flagga första gången som vuxen...

-Hon föddes faktiskt före nationalsången, kungasången och nationaldagens tillkomst…

 

Det känns kanske märkligt, men det är något att fundera över nästa gång vi står där i kostym och sjunger någon av dikterna och folksångerna som sedermera blev vad det blev…

 

Här nedan ser du kort på Einars farmors mamma Beata, tidigare ägare till Watersröd gård.

Sedan boende på Bergvik / Rished som änka för att slutligen flytta ner till sin dotter Julia Decideria på affären på Risdal. Hon dog 1929.

 

Beata ligger på Askums nya kyrkogård, nästan helt ensam utan grannar men med en mycket vacker och ståtlig granitsten i polerad svart labrador.

Den ogifta dottern Julia var en av Beatas 9 barn och när hon dog 1 december 1960 på Assleröds ålderdomshem skänkte hon 800:- till minne och vård av sin och mamma Beatas gravar.

 

Gravrättsvården för Beatas grav innehas och sköts idag av Mats Andersson som ett litet tack från en släkting i rakt nedstigande led för att hon byggde Rished Bergvik till det det är idag.

 

 

  

Beata Sofia Nilsdotter  (1840 1929)       Dotter Julia, Alrik E, Theodor Eklund, Einar E, Dotter Viktoria, Anna Wall

 

 

Einar Larsson 2006                                 Hildur & Einar Larsson 2006

Barnbarns-barn till Beata ovan

 

     

Vania, Elving och Hildur                         Einar, Julia och Mikaela                  Emma (Barnbarns barnbarns barnbarn till Beata...)

 

    

 

Sara                                                          Emma, Martin, Rikard, Julia och Owe

 

 

 

 

 

 

Martin, Rikard, Mikaela, Emma, Julia och Owe  (6:e och 7:e generationen till Beata Nilsdotter)

 

 

En stolt Martin har precis varit ute och "plöjt" åkern där den gamle soldaten Andreas Hjelte i sitt anletes svett plöjt åkern 200 år tidigare... Andreas Hjelte hade inte ens 1 hästkraft... Martin har ett helt stall med härliga hästkrafter...