Klicka på Sveriges Historia...

Sveriges Historia

 

Ristningarna på Rished-Hjälthagen nedanför är från cirka 1.200 f.Kr

 

Föreställer guden Inanna som utgjuter sin säd.

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

  

 

 

Gamla Svenska Måttenheter

 

  

Längdmått

1 Rev=   10 stänger=   100 fot=   1.000 tum=   29.7 meter

 

1 famn=   3 alnar=   6 fot=   12 kvarter=   1,8 meter

 

1 fot=   2 kvarter=   12 verktum=   10 decimaltum=   0,297 meter

 

 

Ytmått

1 tunnland=   2 spannland=   32 kappland=   56 kannland=   4.936 m2

 

 

Rymdmått

1 tunna löst mål=   2 spann=   6 skäppa=   8 fjärdingar=   146,5 liter

1 kappe=   1 ¾ kanna=   4,6 liter

1 kanna=   2,6 liter

1 fat eller åm=   4 ankare=   60 kannor=   157 liter

1 foder våta varor=   2 pipor=   4 oxhuvud=   942 liter

1 tunna våta varor=   4 fjärdingar=   48 kannor=   125 liter

1 famn ved kunde vara bla   5,65 m3 (kubikfamn)    eller    2,83 m3 (skogsfamn)   eller   3,77 m3 (storfamn)

 

 

Vikter

1 nyläst=   100 centner=   10.000 skålpund=   4.250 kg

1 skålpund=   100 ort=   425,1 gram.

1 skeppspund=   20 lispund=   400 skålpund=   170,1 kg

1 lod=   4 kvintin=   276,5 ass=   312,5 korn=   13,3 gram.

 

 

 

Gårdsmått

1 Mantal=      En gård som 3 generationer skulle kunna leva på.

¼  Mantal=    1 normal gård

4/4 Mantal=    1 hemman

 

Bärkraftigheten på jorden ger gårdens storlek.

I Bohuslän var en normal gård (¼ Mantal) på cirka 5-7 hektar beroende på jorden.

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Gamla mått och vikter

 

Inledning.  Ehuru allmän författning om metriska mått- och vigtsystemets införande i vårt land ännu, juni månad 1876, icke blivit utfärdad, bör man dock, då båda statsmakterna förklarat sig för systemets antagande, med säkerhet kunna förvänta, att det ej dröjer länge innan den nya stadgan varder utfärdad.

Då tillika uti allt hufvudsakligt, som bör i nya stadgan inflyta, statsmakterna äfven äro ense, så synes ingenting böra hindra att redan på förhand allmängöra tabeller för förvandlingen ifrån ena mått- och vigtsystemet till det andra, helst man bör kunna trygga sig vid att de förhållanden, efter hvilka förvandlingen bör beräknas, icke kunna komma att afvika från dem, som Kungl. Vetenskapsakademien angifvit.

 

Längdmåttet

 

 


Första generationen tumstock ! 

1 ref

är lika med

29,690    meter

1 stång

är lika med

  2,969    meter

1  fot

är lika med

  0,29690 meter

1 tum

är lika med

  0,030    meter

1 linie

är lika med

  0,003    meter

1 mil (gammal)

är lika med

  1,0689  ny mil

1  meter

är lika med

  3,3681  fot

1 ny mil

är lika med

  0,9356  mil (gammal)

 


Ytmåttet

 

 

1 qvadratfot

är lika med

  0,08815 qvadratmeter

1 qvadratref

är lika med

  8,815     ar

1 qvadratmeter

är lika med

11.344     qvadratfot

1 ar

är lika med

11,344     qvadratstänger

1 hektar

är lika med

11,344     qvadratref (=2,0257 tunnland)


Särsk. för uppmätning af jordområden

100 qv.-meter kallas 1 ar.
100 ar (=11,3440 qv.-ref eller 2,0257 tunnland) kallas 1 hektar.

 

 

 


Krönt rymdmått, 1 kanna

Rymdmåttet

 

 

1 kubikfot

är lika med

 0,02617 kubikmeter = 26,17 liter

1 kanna

är lika med

 2,617 liter

1 kubikmeter

är lika med

38,21 kubikfot

1 liter

är lika med

  0,3821 kanna

 

 

 

Vigten

 

 

1 nyläst

är lika med

4250,76    kilogram1 centner

är lika med

42,5076    kilogram

1 skålpund

är lika med

 0,425076 kilogram

1 ort

är lika med

 4,25 gram

1 korn

är lika med

 0,043 gram

1 kilogram

är lika med

 2,35252   skålpund