...Bara en kvar i livet... (Skolfoto Amhult år 1919)

 Einar Larsson Skolfoto i Amhult (Första klass) År 1919                                                                                                                                             På den tiden gick man varannan dag och två årsklasser åt gången.

Från vänster

1.   Adel i Watersröd, (bodde på Herberts gård)

2.   Hally Abrahamsson i Tullboden

3.   Mårten i Tullboden

4.   Willy Billskog i Tullboden (Kusin till Einar Nord)

5.   Anders i Flatersröd

6.   Johannes i Tullboden

7.   Valborg Patriksson / Kristensson (Gurlis gård idag)

8.   OKÄND Från Tullboden

9.   OKÄND Från Tullboden

10.  Einar Alexius Larsson Rished

11.  Käthy i Germunderöd (Nils i Germundröds Gård) Käthy flyttade till Göteborg.

12.  Nils Wallin, Amhult (Kusin till Willy, bodde vid Vera Thegs Rosenlunds-hus)

13.  OKÄND

14.  Evert Kristensson från Watersröd (Gurlis torp)

15.  Torsten i Amhult, (Bror till Mary och Sten) Fattigt hemma, inga skor minns Einar.

16.  Erik Johansson i Rished (Mormors bror)

17.  Walter Patriksson, bror till Valborg Patriksson ovan.

18.  OKÄND Från Tullboden

19.  Henry Mattsson Bua, (Kusin till Leif Holms i Buas pappa )

Fröken Lydia Rödström kom egentligen från trakterna kring Trollhättan och var från Västergötland.

Det var många inflyttade stenhuggare från tex Blekinge vilket gjorde att man inte kände alla i bygden.

Många i Tullboden högg sten på Malmön med omnejd och man träffades inte dagligdags.

Varannan dag i skolan och att man lätt kunde får ledigt för att arbeta i brottet eller på någon gård gjorde att man inte la alla namn på minnet för framtiden.

Då barnaskarorna var stora, man flyttade runt på orten därtill flyttade in och ut efter några år gör att vissa på kortet förblir okända.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En stenhuggares vardag.

Här är Einars huggar-kompisar vid matbyssjan vid Nordli-Slättbacka. Byssjan finns kvar ännu idag. Kortet är taget på 1950-talet. Från stenbrottet hade de en vidunderlig utsikt över Åbyfjorden och Brofjorden men det drog kallt på bergstoppen så den bedårande utsikten kom lite i skymundan - Man var där för att arbeta...  

Nedan;  Einar med sina bröder & kompisar i brottet mitt emot Grodalen i Stensjö, kring 1933.

 

Husbygge med källare,                                             "Bardus" huggs.

 

Inspektion i berget                                                  knott huggs.                            Soldatsläkterna Lif & Krafft i Stensjö

    

Familjen samlad                            Mudderverk                                                                Familjen samlad på Rished

   

Vania, Elving och Hildur                 Thure med alla barnen                                            Fest i Stensjö...

   

 Einars mormor, Emma Lif med Gudrun & Eira i knäet

Lexen, Hulda, Hilding, Vera, Hilmer, Rut mfl. (Lifvesläkten delvis samlad)