Danielshâuen

 

 

 

 

 

Här bor den avskedade soldaten Daniel Andersson Strand född 1824-12-11 med sin hustru

Sophia Simonsdotter född 1818-07-21.

 

Kompanichefen skriver följande;

Har begärt lysning till äktenskapet med pigan Sophia Simonsdotter som idag blifvit dimiterad till Bro men lysning har icke kunnat utfärdats i anseende till hennes okunnighet i Christendomen. De äro för öfvrigt till ifrågavarande förening hinderslöse.

Vid Stångenäs Companie af N:o 17 Kgl. Bohusläns Regm. Nr 70. // Carl.

 

Daniel har tidigare varit indelt soldat på torpet Bogemyren under Risdal men flyttat till Bro socken 1846-03-27.

Efter avskedet från det militära är han enligt böckerna fattighjon.

Han återvänder dock till Askums socken med familjen trots problemen med lysningen.

 

 

ÅR 1854

Med sig i flytten har han barnen;

Sara Johanna (1849-03-09), Carl Oscar (1852-01-03), Anna Decideria (1856-08-11) samt

Maria Sofia (1859-02-28).

 

 

ÅR 1861 - 1867

Sonen Carl Oscar tar värvning och erhåller namnet Segerbled och torpet N:o 57 .

Dottern Sara Johanna drabbas av ögonsjukdom.

De får en ytterligare son Johan Amandus (1863-07-04)

Hustrun Sofia Simonsdotter dör 1867 och lämnar 5 barn efter sig.

 

 

ÅR 1870

Daniel gifter sig med  Carolina Gustava Hansdotter (f. 1840) den 6/9 1870.

Daniels dotter i första giftet, Sara Johanna är ogift men får ändå 3 oäkta barn, varav första barnet kommer när hon precis blivit 18 år;

Emma Christina                    (1867-05-08)

Alida Serafia                        (1875-06-22)   ( Dör 1876-12-02)

Oscar Albin                         (1878-10-07)

 

Daniels barn i första giftet Anna, Maria och Johan bor hemma, Anna flyttar dock 1874.

 

Daniel gifte sig 1870-09-06 med Gustava och första barnet kommer redan 1870-10-29 och som döps till Otto Severin, han dör dock 1870-11-10 i någon okänd sjukdom.

Sedan föds Otto Olenius (1874-01-31)

Nästa son Alfred Conrad föds 1877-02-10 men drunknar i brunnen 1878-09-29, 1,5 år gammal.

Nästa son igen får också heta Alfred Conrad (1879-05-11).

De bor alltså cirka 10 personer regelbundet i huset, bortsett från alla dödsfallen.

 

 

Barnen föds tätt och inte helt inom äktenskapet tidsmässigt.

Vid denna tid är utomäktenskapliga barn belagda med böter.

Kvinnor får lägre böter än herrarna vilket gör att många inte erkänner fäderna men i efterhand ändå gifter sig med fadern.

Allt för att undvika dyra böter, skammen i kyrkan får man ta.

 

 

År 1880

Inneboende;

Mannen          Daniel Andersson-Strand

Hustrun          Carolina Gustava Hansdotter

Sonen            Johan Amadeus (1863)        Flyttar dock 1881 till Långön

Sonen            Simon Olenius   (1874)       Flyttar dock 1887

Sonen            Alfred Conrad    (1879)

Dottern          Davida                (1883)

 

Inhyses           Maria Sofia Danielsson (1859-02-28)   Flyttar dock 1881

Inhys/son        Johan Amadeus Strand som flyttar hem igen 1884.

 

 

 

ÅR 1887

Daniel Andersson Strand (1824-12-11) flyttar till Hovenäsets Fiskeläge N:o 23  

Det är förmodligen denna Daniel som skriver "Hofwenäs-visan" som handlar om folk på Hovenäset.

        

 

Daniel inhyses på kommunens fattighus när han på ålderns höst inte orkar försörja sig.